Onze kernwaarden | Werkenbij Royal FloraHolland
Vernieuwend

Onze kernwaarden

De kernwaarden van Royal FloraHolland zijn niet zomaar gekozen. We hebben onderzocht wie wij met z'n allen zijn. Maar vooral ook wie we willen zijn. Zodat we met de veranderingen in de markt meegroeien. De kernwaarden samenwerkend, resultaatgericht, vernieuwend en betrouwbaar vertegenwoordigen alle ruim 2.700 collega's.

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf

Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. Kernwaarden verbinden de mensen binnen het bedrijf. Iedereen heeft zijn eigen normen en waarden. Maar de kernwaarden van een bedrijf geven aan wie we met z'n állen zijn. Het is de cultuur van het bedrijf

Samenwerkend

 • We kiezen voor het collectief. Dat is de essentie én de kracht van onze coöperatie.
 • We zoeken altijd de samenwerking op. Met elkaar én met leden, klanten en andere spelers in de sierteeltsector.
 • We laten onze gezamenlijke belangen vóór onze eigen belangen gaan.
 • We bespreken met elkaar wat er goed gaat en wat er beter kan.

Resultaatgericht

 • Wat we doen, heeft altijd toegevoegde waarde voor onze klanten.
 • We stellen ambitieuze doelen die we omzetten in concrete acties
 • Waar we aan beginnen, maken we af.
 • We spreken een duidelijke rolverdeling af en houden ons daar ook aan.
 • We geven, nemen én dragen verantwoordelijkheid om onze doelen en deadlines te halen.
 • We vragen door totdat de vraag van de ander duidelijk is.

Vernieuwend

 • We tonen ondernemerschap door samen met onze leden nieuwe diensten te ontwikkelen en deze steeds te verbeteren.
 • We staan open voor nieuwe ideeën die tot verbetering leiden, want innovatief denken zit in onze genen. We proberen nieuwe dingen uit. Van fouten leren we.
 • We gaan actief op zoek naar inspiratie bij leden, klanten, collega’s en andere organisaties.

Betrouwbaar

 • We zorgen voor een veilige werkomgeving, door elkaar te behandelen met respect en ons te houden aan de gedragsregels.
 • We zijn eerlijk en duidelijk in onze communicatie.
 • We geven het goede voorbeeld door vanuit de kernwaarden te werken.
 • We houden ons aan de afgesproken processen en procedures.
 • We accepteren gemaakte keuzes en genomen besluiten.
 • We werken vakkundig en gestructureerd. Daarbij gaan inhoud en werkprocessen hand in hand.
 • We werken op basis van data en feiten