Werken Bij | Onze kernwaarden
Ben jij een meegroeier?
Doe de test

Solliciteer nu:

Royal Flora Holland Floradome Ossip small 08b 5 MB

Onze kernwaarden
De kernwaarden van Royal FloraHolland zijn niet zomaar gekozen

We hebben onderzocht wie wij met z'n allen zijn. Maar vooral ook wie we willen zijn. Zodat we met de veranderingen in de markt meegroeien. De kernwaarden samenwerkend, resultaatgericht, vernieuwend en betrouwbaar vertegenwoordigen alle ruim 2700 collega's.

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf

Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. Kernwaarden verbinden de mensen binnen het bedrijf. Iedereen heeft zijn eigen normen en waarden. Maar de kernwaarden van een bedrijf geven aan wie we met z'n állen zijn. Het is de cultuur van het bedrijf

Hieronder zie je onze kernwaarden met onze invulling uitgeschreven.

Samenwerkend

We kiezen voor het collectief. Dat is de essentie én de kracht van onze coöperatie.

We zoeken altijd de samenwerking op. Met elkaar én met leden, klanten en andere spelers in de sierteeltsector.

We laten onze gezamenlijke belangen vóór onze eigen belangen gaan.

We bespreken met elkaar wat er goed gaat en wat er beter kan.

Resultaatgericht

Wat we doen, heeft altijd toegevoegde waarde voor onze klanten.

We stellen ambitieuze doelen die we omzetten in concrete acties

Waar we aan beginnen, maken we af.

We spreken een duidelijke rolverdeling af en houden ons daar ook aan.

We geven, nemen én dragen verantwoordelijkheid om onze doelen en deadlines te halen.

We vragen door totdat de vraag van de ander duidelijk is.

Vernieuwend

We tonen ondernemerschap door samen met onze leden nieuwe diensten te ontwikkelen en deze steeds te verbeteren.

We staan open voor nieuwe ideeën die tot verbetering leiden, want innovatief denken zit in onze genen. We proberen nieuwe dingen uit. Van fouten leren we.

We gaan actief op zoek naar inspiratie bij leden, klanten, collega’s en andere organisaties.

Betrouwbaar

We zorgen voor een veilige werkomgeving, door elkaar te behandelen met respect en ons te houden aan de gedragsregels.

We zijn eerlijk en duidelijk in onze communicatie.

We geven het goede voorbeeld door vanuit de kernwaarden te werken.

We houden ons aan de afgesproken processen en procedures.

We accepteren gemaakte keuzes en genomen besluiten.

We werken vakkundig en gestructureerd. Daarbij gaan inhoud en werkprocessen hand in hand.

We werken op basis van data en feiten

Neem contact op met een van onze recruiters

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met een van onze recruiters